Disclaimer

Nasza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie można rościć sobie żadnych praw odnośnie informacji zawartych na niniejszej stronie. Informacje te nie mają charakteru oferty. 

Nasza strona internetowa została stworzona z najwyższą starannością. IntoProducts Holding B.V. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwych bądź niekompletnych informacji podanych na stronie. Na stronie internetowej IntoProducts Holding B.V. znajdują się linki do innych stron internetowych. Za informacje zawarte na tych stronach IntoProducts Holding B.V. nie odpowiada.

Zabrania się kopiowania części lub całości strony. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. 

Prawem właściwym jest prawo holenderskie.